Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

2085850
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
754
1335
3614
2066110
6104
23441
2085850

2022-12-07 11:08

หลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หมวดวิชา สมรรถนะวิชาชีพ
20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  (กลุ่มเรียน พค 21 22 23)

อ่านเพิ่มเติม:  คำอธิบายรายวิชา

เมื่อวาดฉากการ์ตูนเสร็จแล้วสิ่งที่จำเป็นในการสร้างการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวคือ การต่อฉากการ์ตูนเข้าด้วยกัน สามารถทำได้ดังนี้

  1. เปิดไฟล์การ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่ทำแต่ละฉากขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม: การต่อฉากการ์ตูน (Scene) ในโปรแกรม Adobe Animate 

การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Frame by frame

การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ด้วยโปรแกรม  Animate CC

       การสร้างภาพที่ทำให้มนุษย์เราสามารถมองเห็นภาพเคลื่อนไหวได้ ก็คือ การสร้างกิริยาท่าท่าง สภาพแวดล้อมของภาพให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น การวาดการ์ตูน ลงกระดาษแต่ละแผ่น ให้มีกิริยาอาการที่แตกต่างกันไป เมื่อนําการ์ตูนทุกภาพมาแสดงอย่างรวดเร็ว ก็จะทําให้ภาพมีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by frame

เฟรม  เปรียบเสมือนกระดาษแต่ละใบ ที่มีการวาดกิริยาของการ์ตูนลงไป และ Timeline คือช่วงเวลาที่ใช้ควบคุมการนําเสนอ ดังนั้น Frame และ Timeline จึงเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

 Timeline เปรียบเสมือนเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ Movie โปรแกรมจะแบ่งช่วงให้หน่วยละ 5 ช่วงเวลา
เฟรม คือช่องเล็กที่เรียงต่อกันตามช่วงเวลา แต่จะช่องเปรียบเสมือนกระดาษ 1 แผ่นที่วาด Movie 1 รูป และเปลี่ยนไปทุกๆ เฟรม เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุ


อ่านเพิ่มเติม: การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบ Frame by frame