Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

923600
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
730
849
10467
895502
11416
40820
923600

2020-08-09 15:03


ขอเชิญนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รุ่น 13 เข้าห้อง Classroom โดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://classroom.google.com โดยนักศึกษาต้องล็อคอินโดยใช้อีเมล์ gmail.com หรือ email สถานศึกษา 
2.หลังจากเข้ามาแล้วให้คลิกไปที่เครื่องหมาย + ด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน
3.กรอกรหัส 33rwx3w แล้วคลิกเข้าร่วม

 
หรือสามารถเข้าเรียนผ่าน ห้องเรียนออนไลน์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ก็ได้โดยเลือก
>รายวิชาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ>ครูวิภาวี ณ นิมิตร >การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์