Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

744749
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1151
1181
4357
723533
1151
33793
744749

2020-04-01 19:56


ประชุมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2562  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และหลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 19 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตร กลยุทธในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รหัสหลักสูตร 625182013 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://photos.app.goo.gl/9KxUpum2q2LYhX9p8
อกสารอ้างอิง : https://sites.google.com/rmutsv.ac.th/vectraining/home

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, ฝูงชน และสนามบาสเก็ตบอลในภาพอาจจะมี 31 คน, คนที่ยิ้ม

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยนายนิยม ศรีวิเศษ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น


ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2561 ครูที่ปรึกษาประจำสี แดง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ