Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

1026076
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
956
1273
4380
1001783
29569
46798
1026076

2020-10-20 17:54

การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

ที่มา : เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษาระดับพื้นฐาน
สถาบันคุรุพัฒนา