Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

841902
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
429
1011
1440
822130
429
40814
841902

2020-06-01 09:57
 
การจัดกิจกรรม 5 ส ในสัปาดาห์แรกของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน โดยกลุ่ม พค 31 ช่วยกัน
ทำความสะอาดห้องเรียน จัดอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบในการเรียน