Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

883795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1311
1130
7603
858802
12431
29891
883795

2020-07-10 22:20
ตัวอย่างการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ด้วยโปรแกรม illustrator   นักเรียนนักศึกษากลุ่ม พค 12 
โดยให้ผู้เรียนออกแบบโลโก้ ผลิตภัณฑ์ของตนเอง พร้อมตกแต่งกล่อง
บรรจุภัณฑ์พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์และพับส่ง พร้อมเตรียมตัวสอบ
ปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 14 คะ